Munkorg minskar sockerintaget hos ponnyer

För alla som har överviktiga hästar kommer nu ny spännande forskning på ämnet munkorg/betesreducerare. Ett forskarteam som jobbat med ponnyer med munkorg har tidigare bland annat kunnat visa att munkorg reducerar intaget av gräs, särskilt kort gräs, och att ponnyer som går på bete med munkorg 10 timmar per dygn går ner litegrann i vikt jämfört med de ponnyer som inte har munkorg (som istället går upp i vikt).

I den senast publicerade studien har man mätt intaget av gräs (i torrsubstans, TS) och av vattenlösliga kolhydrater, alltså socker och fruktaner (water soluble carbohydrates, WSC) hos ponnyer på bete, och man har jämfört intag av TS och WSC vid olika gräshöjd och årstider. Studien visar att munkorg drastiskt minskar intaget av gräs både på våren, sommaren och hösten, och att intaget av WSC därmed minskar i samma takt.
Studien kontrollerade också ponnyernas intag av WSC när de inte hade på sig sina munkorgar, och visade ett signifikant högre intag av WSC på hösten (205 g per 100 kg häst, jämfört med 131 g och 121 g på våren respektive sommaren). Det tvärtemot vad man kan tro då det kraftiga vårgräset annars anses vara störst risk, eftersom det i regel innehåller stora sockermängder. Det högre intaget av WSC på hösten förklaras med att hästarna överhuvudtaget åt mer på hösten, alltså hade ett högre intag av TS, men även med att höstgräs kan innehålla högre halter av WSC jämfört med sommargräs, då det stressas av frost och liknande. Detta resultatet påminner om att man aldrig kan vara säker som ägare till en fångbenägen häst, och att man måste vara försiktig med gräs och bete året om.

Munkorg gjorde skillnad
Vad gäller intaget av WSC för hästar med munkorg så skilde det sig inte signifikant åt beroende på årstid. När man tittade på gräslängd (nerklippt, halvhögt eller högt) så var det lättast för ponnyerna att få i sig det nerklippta, korta gräset genom munkorgen. Det visade sig också att ponnyerna kom på ganska påhittiga strategier för att komma åt mer gräs, så som att gräva eller dra upp det med rötterna, för att kunna få in så mycket som möjligt i munkorgen. Vidare visade studien att det långa gräset innehöll mindre WSC. Detta skulle kunna indikera att ponnyer med munkorg hellre ska gå på högt gräs då de får i sig mindre i både TS och WSC.

3-4 timmars bete kan vara för mycket
Studien bekräftade även tidigare resultat som säger att ponnyer kan få i sig hela sitt dagliga energibehov bara genom att beta 3-4 timmar. Därför bör en häst som behöver gå ner i vikt inte släppas ut på gräs ens en kort stund, om de inte har munkorg.
Denna studie utvärderade resultatet av munkorg när hästarna fick gå ut och beta under tre timmar. Forskarna drar slutsatsen att det behövs liknande studier som mäter intag över ett helt dygn, men att munkorg kan vara effektivt i att minska intaget av TS med så mycket som 80% om hästen har den på sig under några timmars bete. Att ha en överviktig häst innebär att den inte kan gå på bete som andra hästar. Ofta får dessa hästar gå i gräsfria hagar, och de är beroende av annat grovfoder för att få sina ät- och tuggbehov tillgodosedda. Med en munkorg kan hästen få komma ut i några timmar och beta gräs, vilket är bra både för det mentala och fysiska välmåendet. Detta gäller friska hästar. För hästar som är känsliga för fång, insulinresistenta/EMS, så gäller alltid veterinärs ordination. Dessutom är det viktigt att alltid se till den individuella hästen och vissa hästar kan bli stressade av munkorgen, eller bli mästare på att ta av den.
Longland, Barefoot och Harris, 2016, Effects of Grazing Muzzles on Intakes of Dry Matter and Water-Soluble Carbohydrates by Ponies Grazing Spring, Summer, and Autumn Swards, as well as Autumn Swards of Different Heights, Journal of Equine Veterinary Science Vol 40, Maj 2016

One thought on “Munkorg minskar sockerintaget hos ponnyer

  1. Pingback: Nytt om utfodring för feta och/eller EMS-hästar – Del 1, foderautomater och munkorgar | Vetamer - om häst och hälsa

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.