Läsvärt

Internet är fullt med bra fakta och information om hästar och deras hälsa. Här har jag samlat några länkar / sidor som jag tycker är värda att ta en extra titt på, samt flera studentarbeten från SLU som behandlar hästhälsa och -välfärd. Jag uppdaterar listan allt eftersom. Mycket nöje!

Länkar

HästSverige – en faktaspäckad portal med information på vetenskaplig grund. Dessutom lättläst och för alla kunskapsnivåer.

The Horse – Amerikanskt faktamagasin om allt mellan himmel och jord om våra fyrbenta vänner. På engelska och en del artiklar kräver registrering men det är helt gratis och dessutom otroligt mycket bra information.

Grovfoder till häst – en matnyttig informationssida om grovfoder.

Equilibris – Svensk tidsskrift om 4 nummer per år som behandlar hästvetenskap och veterinärmedicin. Vänder sig både till yrkesverksamma och allmänt intresserade.

Studentarbeten från SLU – det finns en uppsjö, här har jag valt ut några enstaka som behandlar hästvälfärd och hälsa.

Kolik hos häst – Om kolik, vilka riskfaktorer som finns och hur man kan förebygga det (profylax). Innehåller också en enkätundersökning om hästägares kunskaper om kolik.

Beteendemässiga och fysiologiska effekter av stress hos häst – om stress, hur det uppkommer och vad det har för effekter på hästen.

Skadeförekomst hos häst relaterat till olika typ och mängd av utevistelse – blir hästar som går ute oftare skadade än andra och finns det anledning att begränsa hästars utevistelse pga skaderisker?

Foderrelaterad fång hos häst – Vad är fång och går det att förebygga?

I vilken utsträckning kan hästar fodras med enbart grovfoder?

Den åldrande hästen – om den äldre hästens särskilda krav på omvårdnad

Stereotypier hos häst – läs mer om krubbitning, vävning etc och varför det uppkommer