Kontakt

För att kontakta mig, använd kontaktformuläret nedan eller skicka e-post till maria[at]vetamer.nu

 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande


Vetamer.nu sparar och behandlar personuppgifter om dig, så som namn, epostadress och insänt material, som du anger när du mailar oss, postar inlägg på Vetamer´s Facebook-sida eller använder våra kontaktformulär. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via epost. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.