När behöver du hjälp att räkna ut en foderstat?

De allra flesta hästägare har ett bra hum om vad deras hästar bör äta för att må bra, så varför behövs egentligen en uträknad foderstat och varför kan det vara bra att veta mer om utfodring av hästar? Och det finns ju många bra foderstatsprogram på nätet – när kan man räkna själv och när behövs hjälp att göra en foderstat?

Till att börja med så finns det många myter och föreställningar om hästfoder och vad hästar behöver. En del är seglivade och härstammar från när hästar främst var ett arbetsdjur som jobbade mycket hårt, och andra kommer från foderförsäljarna. På internet florerar mycket åsikter och ”sanningar” som kan vara svåra att argumentera mot, särskilt när de kommer från slipade försäljare eller tvärsäkra “ambassadörer”. Dessutom har vi idag en mycket stor marknad med olika foderprodukter och tillskottsfoder, och enligt annonserna borde våra hästar helst ha alltihop för att må bra. Som hästägare är det därför viktigt att kunna skilja på fakta och myter, och att kritiskt bemöta reklamen.

Ett annat viktigt skäl är att fler och fler hästar drabbas av liknande välfärdssymtom som vi människor, och våra närmaste husdjur hundarna och katterna, sedan länge haft problem med: en allt för inaktiv livsstil i kombination med mat som vi inte är anpassade för gör oss överviktiga och sjuka. För hästarna rör det sig om såväl magsår, kolik, korsförlamning som insulinresistens (det som hos människor och flera andra djur leder till diabetes typ 2), EMS och fång. Dessa åkommor är inte sådant som ”bara händer” utan i de allra flesta fall så har de med hur hästen lever, och vad den äter, att göra.

Grovfoder utgör som de flesta vet grundpelaren i en bra foderstat. Grovfoder, det vill säga hö, hösilage, gräs osv, kan dock variera kraftigt i sina näringsvärden, särskilt under år där vädret varit extremt på något sätt. Sommaren 2018 minns nog många svenska hästägare som den sommaren då man fick ta lite vad man fick i grovfoderväg. Även om man då har en frisk, normalviktig häst så kan det vara svårt att få till en vettig foderstat om grovfodret har dåliga värden eller konstiga kvoter mellan de olika näringsämnena.

Att räkna ut en foderstat till en frisk häst i normalhull när man har ett bra grovfoder med normala värden som utgångspunkt, är oftast ingen match och något de flesta hästägare kan göra själva. Det är när hästen på grund av sjukdom, beteendeproblem eller till exempel tävling på hög nivå, har speciella krav på foderstaten, eller när grovfodret har värden som avviker för mycket från det normala, som det kan bli svårt. Jag har specialiserat mig på klinisk nutrition – alltså utfodring vid sjukdomstillstånd – och kan hjälpa dig med rådgivning och experthjälp för att du ska kunna få en optimal foderstat efter din hästs och ditt foders förutsättningar! 

flock

Visst vill vi att våra hästar ska kunna gå på bete, men det finns risker, särskilt om hästen är överviktig
eller känslig för fång. Foto: Vetamer.nu

 

One thought on “När behöver du hjälp att räkna ut en foderstat?

  1. Pingback: Foderrådgivning | Vetamer - om häst och hälsa