Om Maria Wilhelmsson

2Jag är en riktig hästtjej sedan barnsben, haft egna hästar och varit engagerad i flera föreningar och klubbar. Mitt intresse för hästars hälsa och friskvård började redan på gymnasiet då jag gick naturbruksprogrammet inriktning hästhållning och har sedan fortsatt under hela min yrkes- och studietid. Jag har jobbat extra som ungdomsledare och senare i flera år på heltid som ridlärare, samt knäckt extra i travstall och ridstall. Sedan 2010 är jag legitimerad djursjukskötare och har arbetat flera år på stordjursavdelningen på Regiondjursjukhuset (nuvarande Evidensia Hästsjukhuset) i Helsingborg där jag främst arbetade med omvårdnad av de inneliggande patienterna samt med akutsjukvård på jouren. Jag har också jobbat på Distriktsveterinärerna i Flyinge där jag arbetade i blandad praktik och ambulerande verksamhet. Sedan 2014 har jag drivit företaget Vetamer om häst och hälsa, där jag har föreläst, givit foderrådgivning och räknat ut foderstater åt ett stort antal hästar, och skrivit en mängd populärvetenskapliga artiklar på ämnet hästhälsa och frågor som rör djursjukvård och djurhälsopersonal. Sedan 2019 arbetar jag som utbildningsansvarig på Swevet där jag arrangerar fortbildningskurser för djurhälsopersonal, framförallt veterinärer och djursjukskötare.

Jag har en kandidatexamen (BSc) i djuromvårdnad från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och har inom denna specialiserat mig inom rehabilitering, näringslära och etologi (läran om djurens beteende). I och med att jag gick det då tvååriga djursjukvårdarprogrammet kunde jag sätta ihop mitt tredje kandidat-år efter eget intresse och det gör min grundutbildning unik.

Jag har en masterexamen (MSc) i hästvetenskap (Equine Science) från Royal (Dick) School of Veterinary Studies vid University of Edinburgh, som är ett av världens 10 högst rankade universitet. Jag var den första i Sverige att gå utbildningen, som innehöll kurser inom bland annat nutrition, ortopedi, beteende och välfärd, reproduktion mm, samt ett forskningsprojekt. Mitt avgångsbetyg var “with distinction” vilket är det högsta omnämnandet.

Här följer ett axplock av kurserna i mina utbildningar (BSc och MSc):

  • Djursjukvårdarprogrammet 2008-2010, innefattande bland annat 18 hp husdjurens biologi, 30 hp sjukvårds- och sjukdomslära, rehabilitering, djurhållning, kommunikation och rådgivning, bland mycket annat
  • Etologi: Sammanlagt 50 hp etologi, varav 37,5 hp om hästens beteende specifikt, vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Linköpings universitet, samt kurserna Equitation Science (vetenskapen om hästens träning och inlärning) och Equine Behavior and Welfare på avancerad nivå vid University of Edinburgh
  • Näringslära:  Sammanlagt 50 hp inkl hästens utfodring på grundnivå, grundkurs + specialisering i Nutrition inom djuromvårdnad, och kursen Avancerad näringsfysiologi, allt på Sveriges Lantbruksuniversitet, samt kursen Equine Nutrition and Digestion på avancerad nivå på University of Edinburgh. Jag har även läst flera kurser i bland annat cellmetabolism och human-nutrition på avancerad nivå.
  • Rehabilitering: 10 hp specialiseringskurs i rehabilitering inom djuromvårdnad på Sveriges Lantbruksuniversitet, utbildning i svensk klassisk massage och triggerpunktsbehandling via Mälardalens Högskola, samt kursen Equine Orthopaedics på University of Edinburgh.
    Förutom min gedigna universitetsutbildning så är jag är också diplomerad massör via Friskvårdsgruppen, och har utbildat mig inom hästmassage på Axelsons.
  • Mastersuppsats
    Min masteruppsats från University of Edinburgh handlade om två forskningsprojekt som jag genomförde i Schweiz under 2016-2017. Det ena projektet var en enkätstudie som riktade sig till hästägare med frågor om utfodringsrutiner och kunskaper om utfodring. Den publicerades på tre språk och besvarades av sammanlagt 4500 personer, vilket gör den till en av de största enkätstudierna som genomförts på ämnet. Det andra projektet var en tillämpad studie i fodersmältning och ätbeteende hos en grupp hopphästar på elitnivå. I augusti 2018 presenterade jag mina studier på European Workshop of Equine Nutrition i Uppsala.

Vad gör en djursjukskötare?
Jag brukar säga att jag är som en sjuksköterska för hästar! Förr kallades de som arbetade på djursjukhus och kliniker, och som inte var veterinärer, för djursjukvårdare. Det innefattade allt från personer som gått det då tvååriga djursjukvårdarprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet till personer som inte hade någon formell utbildning utan lärdes upp på plats. Sedan 2010 är utbildningen en treårig kandidatutbildning, och yrkesgruppen kallas djursjukskötare, vilket är en skyddad yrkestitel och ett legitimationsyrke. Dessa förändringar tillkom för att säkra kompetensen hos de som arbetar med sjuka djur och därmed djurvälfärden. De som jobbar som djursjukskötare har antingen gått det två- eller treåriga programmet på Sveriges Lantbruksuniversitet eller fått sin legitimation genom många år i yrket, omfattande internutbildning och en godkänd teoretisk tenta. Att vara legitimerad innebär bland annat att man måste arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och att jag inte får ge behandling eller råd som inte är evidensbaserade eller som ligger utanför mitt kompetensområde. Legitimationen är ett kompetensbevis!